สล็อตแตกง่าย

สล็อตแตกง่าย

‎ความแตกต่างของสมองที่เชื่อมโยงกับออทิสติกสามารถตรวจพบได้ในครรภ์‎

‎ความแตกต่างของสมองที่เชื่อมโยงกับออทิสติกสามารถตรวจพบได้ในครรภ์‎

‎การศึกษาวิเคราะห์การสแกน MRI ก่อนคลอดของทารกที่ไปพัฒนาออทิสติก ‎‎ภาพที่แสดงถึงกระบวนการที่นักวิจัยใช้ในการวิเคราะห์การสแกนสมองก่อนคลอด (ก-ข) ภาพ MRI ในมดลูกที่ใช้ในการศึกษา (c) ภาพ MRI หลังจากการประมวลผลเพื่อปกปิดสมองจากเนื้อเยื่อภายนอก (d) การแบ่งส่วนอัตโนมัติของโครงสร้างสมองและ (e)...

Continue reading...